Acta fytotechnica et zootechnica, 3, 2000, č. 2

Ján JANČOVIČ, Ľuboš VOZÁR, Eva ĎURKOVÁ
Floristické a produkčné zmeny v pratocenóze po prerušení hnojenia....29

Jaroslav NOSKOVIČ, Jana PORHAJAŠOVÁ, Jana URMINSKÁ
Vplyv pomaly pôsobiacich dusíkatých hnojív na vyplavovanie N-NO3- a N-HN4+ v podmienkach lyzimetrického pokusu....32

Ladislav VETERÁNY, Svätoslav HLUCHÝ, Ján WEIS
Vplyv umelej zvukovej stimulácie s rôznym začiatkom pôsobenia na liahnutie kurčiat hybridu ISA 715 VEDETTE....36

Jozef HUDEC
Vplyv organických zložiek kvapalného hnojiva AVIT 35 na úrodu ozimnej pšenice....38
Khaled Mohamed Abdel RAHMAN
Štúdium embryológie koníka Chrotogonus lugubris Blanchard (Orthoptera, Acridoidea, Pyrgomorphidae). II. Raný vývoj....41

Marek ENGELHARDT, Milan BEŽO
Analýza izoenzýmov mnohovýhonkovej kultúry peľovosterilných línií a ich fertilných analógov repy cukrovej (Beta vulgaris L.)....46

Milan BARTA
Plodnosť nutrií rôznych genotypov v priebehu troch estrálnych cyklov....49

Martin HALAJ, Peter HALAJ, Jozef GOLIAN, František VALÁŠEK, František MORAVČÍK, Martin MELEN
Vplyv dĺžky a teploty skladovania na straty hmotnosti a sfarbenie žĺtka vajec....52


Späť