Acta fytotechnica et zootechnica, 4, 2001, č. 2

Ladislav VETERÁNY, Martin HALAJ, Svätoslav HLUCHÝ, Jaroslav JEDLIČKA
Vplyv hmotnosti násadových vajec na liahnutie kurčiat....29
Pavel SANISLÓ, Alexander SIROTKIN, Adriana BUDÁČOVÁ, Iveta FLORKOVIČOVÁ, Hans-Jorg SCHAFFER
Úloha thrombopoletínu a rozličných proteínkináz v regulácii proliferácie, apoptózy a steroidogenézy ovariálnych buniek ošípaných in vitro....31

Ivan ČERNÝ, Vladimír PAČUTA, Jana ŠIMURKOVÁ
Vplyv Atoniku na úrodu a technologickú kvalitu cukrovej repy....34
Peter KOVÁČIK, Ján JANČOVIČ
Symptómy deficiencie N, P, K a S na rastlinách reďkovky....38
Helena GREGOROVÁ, Jaroslav ŠPANKO
Produkcia a kvalita jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek pri rozdielnom podiele komponentov vo výsevku....42
Vendelín MUCHA
Tvorba pôdnych agregátov v tetrakultúre....46

Monika VRÁBLOVÁ, Peter TÓTH, Vladimír JANSKÝ, Ľudovít CAGÁŇ
Cikády (Auchenorrhyncha) vyskytujúce sa na láskavci ohnutom (Amaranthus retroflexus L.) na Slovensku....49
Ján PLESNÍK
Čo charakterizuje súčasné, moderné poľnohospodárstvo a ako sa bude pravdepodobne ďalej rozvíjať?....55


Späť