Acta fytotechnica et zootechnica, 1, 1998, č. 2

Ľudovít CAGÁŇ
Poškodenie stoniek a šúľkov kukurice larvami vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis HBN.)....29
Eva SZABOVÁ, Dana URMINSKÁ
Biotransformácia fytomasy v podmienkach statickej polosuchej fermentácie....34
Rudolf SLOVÍK
Mikroskopické štúdium procesov premeny lucernovej a pšeničnej hmoty....37
Jozef TÓTH, Ján TOMÁŠ, Anna HRUŠKOVIČOVÁ,
Hodnotenie pôdnej hygieny v okolí hutníckeho závodu....42
Osama SHALEBY, Ján BÍZIK
Vplyv maštaľného hnoja a humátu sodného na obsah ortuti v jarnej pšenici....46
Ladislav VETERÁNY, Svätoslav HLUCHÝ, Ján WEIS
Vplyv umelej zvukovej stimulácie s rôznou amplitúdou výkonu a rôznym časom na liahnutie kurčiat hybridu ISA 715 VEDETTE....49
Ivan PAŠKA
Chov ošípaných v podmienakch welfare....51


Späť