Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999, č. 2

Milan BEŽO, Katarína HRUBÍKOVÁ
Získanie fenotypových markérov pre embryogénne kalusové bunky subkultiváciou....29

Lýdia JEDLOVSKÁ, Jaroslav NOSKOVIČ
Dynamika zmien vybraných frakcií síry v pôde....33

Vendelín MUCHA, Silvia BUJOKOVÁ
Vplyv pestovateľskej sústavy na obsah a zloženie humusu....36

Eva CANDRÁKOVÁ, Ján BAKUĽA, Dušan KULÍK
Ovplyvňovanie produkčného procesu jarného jačmeňa aplikáciou dusíka....39

Andrej GODÁNY, Jarmila FARKAŠOVSKÁ, Gabriela BUKOVSKÁ, Jozef TIMKO
Vplyv infekcie aktinofágov na kmene Streptomyces aureofaciens produkujúce antibiotické látky....44

Jaroslav KOVÁČIK, Emília KOLLÁROVÁ, Peter MASSÁNYI, Róbert TOMAN
Vplyv metabolickej záťaže dojníc na vybrané ukazovatele vnútorného prostredia....46

Anna MICHALCOVÁ, Emília BENCZOVÁ, Margita ČANIGOVÁ
Vplyv spôsobu ustajnenia a dojenia na produkciu a kvalitu mllieka....49

Peter MASSÁNYI, Vladimír UHRÍN, Alexander V. SIROTKIN, Jaroslav KOVÁČIK, Jaroslav SLAMEČKA, Róbert TOMAN
Vplyv kadmia na distribúciu niektorých prvkov a na produkciu progesterónu granulóznych buniek ošípaných....52Späť