Acta fytotechnica et zootechnica, 4, 2001, č. 3

Gustáv BUČEK
Sezónna dynamika imág strečka jelenieho (Hypoderma actaton Bauer, 1858) a strečka srnčieho (Hypoderma diana Bauer, 1858) na Slovensku....57
Anna TRAKOVICKÁ, Alojz KÚBEK, Július ŽITNÝ, Eva STRAPÁKOVÁ, Ivan STRÁŇAI
Genetická variabilita rýb čeľade Kaprovité (Cyprinidae) hodnotená na základe genetického polymorfizmu bilekovín krvi....60
Klára VAVRIŠÍNOVÁ, Peter STRAPÁK, Ondrej DEBRECÉNI, Daniel BÍRO, Marko HALO
Hodnotenie dojiteľnosti kráv slovenského strakatého plemena....64
Peter STRAPÁK, Daniel BÍRO, Marko HALO, Klára VAVRIŠÍNOVÁ, Peter JUHÁS, Ondrej DEBRECÉNI
Hodnotenie vybraných vlastností matiek býkov slovenského strakatého plemena....68
Natália FARAGOVÁ, Martin UŽÍK, Pavol HAUPTVOGEL
Tolerancia voči nízkemu pH a symbiotická účinnosť Sinorhizobium meliloti....73
Václav HEJNÁK, Hans LIPPOLD, František HNILIČKA, Vratislav NOVÁK
Využitie dusíka jačmeňom jarným a bilancia dusíka hnojiva....76
Peter ONDRIŠÍK, Soňa JAVOREKOVÁ
Obsah anorganických foriem dusíka v pôde pod monokultúrou kukurice na zrno v závislosti od rôznych spôsobov obrábania pôdy a hnojenia....80
Ľudovít CAGÁŇ, Eva KOMÁROMYOVÁ, Marek BARTA, Peter TÓTH
Cuscuta lupuliformis Krocker (Cuscutaceae) - nový hostiteľ vošky makovej, Aphis fabae Scopolo (Homoptera, Aphididae)....84


Späť