Acta fytotechnica et zootechnica, 1, 1998, č. 3

Magda LACKO-BARTOŠOVÁ, Milan ANTALA
Formovanie kvantitatívnych znakov zahraničných odrôd pšenice špaldy v podmienkach južného Slovenska....55
Vendelín MUCHA
Vplyv vlhkosti a teploty pôdy na aktivitu oxidoreduktáz....58
Ladislav MEČIAR
Vplyv pestovateľskej technológie na kvalitu osiva ozimnej pšenice....60
Richard POSPÍŠIL
Energetická bilancia sústav rastlinnej výroby, zameraných na produkciu zrnovín....63
Soňa JAVOREKOVÁ, Dana TANČINOVÁ, Peter ONDRIŠÍK
Testovanie odolnosti polyetylénových fólií so škrobom pôdnymi mikroskopickými hubami....67
Milan PAJTÁŠ, Mária CHRENKOVÁ, Alexander SOMMER, Ján CHOVANEC
Vplyv nadmerných dávok horčíka a prídavkov tuku a oleja na stráviteľnosť živín a bilanciu dusíka u prežúvavcov....70
Ivan PAŠKA, Mária BULLOVÁ, Jozef LACKOVIČ, Stanislav ELIÁŠ
Zhodnotenie jatočnej hodnoty ošípaných dvoch kombinácií kríženia....73
Peter ONDRIŠÍK, JAROSLAV NOSKOVIČ
Vplyv močovinovo-formaldehydových kondenzátov a inhibítorov nitrifikácie na rýchlosť tvorby Nan....76


Späť