Acta fytotechnica et zootechnica, 4, 2001, č. 4

Jozef GOLIAN, Marian PAVELKA
Obsah kadmia, olova, medi a ortuti vo vybraných mäsových výrobkoch zo Slovenskej a Českej republiky....85
Norbert GÁBORČÍK, Ján TOMAŠKIN
Produkcia a akumulácia koreňovej hmoty kultivarov ďateliny plazivej (Trifolium repens L.)....89
Juraj CHLPÍK
Nábojová charakteristika hnedozeme vo vzťahu k jej mechanickým a chemickým vlastnostiam....92
Tibor ROHÁČIK, Kamil HUDEC, Renáta KULICHOVÁ
Napadnutie tritikale hubovými chorobami v rôznych systémoch pestovania....96
Imrich TOČKA, Karin SUVEGOVÁ, Dušan MERTIN, Ján KYSELOVIČ, Pavol FĽAK, Jana HANUSOVÁ
Vybrané biochemické ukazovatele v krvnom sére samíc nutrií v závislosti od veku....101
Margita ČANIGOVÁ, Emília BENCZOVÁ
Zmeny mikroflóry surového kravského mlieka počas jeho skladovania v chlade....104
Margita RYBANSKÁ, Július ŽITNÝ
Genetický polymorfizmus bielkovín vaječného žĺtka a bielka mäsových línií japonskej prepelice....107


Späť