Acta fytotechnica et zootechnica, 1, 1998, č. 4

Martin HALAJ, Peter HALAJ, Ľuboš NAJDÚCH, Henrieta ARPÁŠOVÁ
Vplyv prídavku lucernovej múčky do kŕmenj zmesi sliepok na sfarbenie vaječného žĺtka....80
Ladislav VETERÁNY, Svätoslav HLUCHÝ, Ján WEIS
Vplyv umelej zvukovej stimulácie s rôznym uložením reproduktorov v liahni na liahnutie kurčiat hybridu ISA 715 VEDETTE....83
Alla MICHALÍKOVÁ, Romana GREGUŠKOVÁ
Rozsah mykologickej populácie húb v pôdnom substráte....85
Miluše SVOBODOVÁ, Jaromír ŠANTRÚČEK, Bohumil VACEK, Václav BRANT
Vliv termínu vláčení na tvorbu lodyh vojtěšky....88
Peter ONDRIŠÍK, Alena RAKOVSKÁ
Využitie dusíka rastlinami pšenice ozimnej a jeho vyplavovanie z pôdy....90
Erika TOBIÁŠOVÁ, Anton ZAUJEC
Komplexy humínových kyselín a fulvokyselín s ťažkými kovmi....92
Otto LOŽEK, Ladislav VARGA
Využitie stimulačného efektu humátu sodného pri pestovaní zeleninovej papriky....96
Henrieta SMOLKOVÁ, Zdenka GÁLOVÁ, Edita GREGOROVÁ
Biochemická analýza technologickej kvality zrna pšenice Triticum spelta L.....99


Späť