Zaciatok Uvodom Etapy Publikacie


Knižnica


Špecializovaná knižnica biodiverzity je zbierka dokumentov profilovo orientovaná na problematiku biodiverzity, agrobiodiverzity, genetických zdrojov rastlín a v širšom rozsahu na oblasť genetiky a šľachtenia rastlín. Informačné zdroje v tejto kolekcii sú v tlačenej a elektronickej forme.

Dokumenty, ktoré tvoria kolekciu, sú k dispozícii vo vlastných študijných priestoroch.

  Katalóg   Legislatíva  
  Slovník   Inštitúcie a organizácie  
  Periodiká, časopisy   Informačné zdroje v internete