Realizačné výstupy 
Zborník

Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Liptova


Zborník referátov z odborného seminára konaného v dňoch 10.-11. októbra 2000
Nitra, 2001

ISBN 80-7137-823-2


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Zborník

Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Gemera


Zborník referátov z odborného seminára konaného dňa 25.marca 1999
Nitra, 1999

ISBN 80-7137-581-0


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Zborník

Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Tokaja


Zborník referátov z odborného seminára konaného v dňoch 23.-24. októbra 2001 vo Viničkách
Nitra, 2001

ISBN 80-8069-004-9


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Zborník

Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Spiša


Zborník referátov z odborného seminára konaného dňa 10. septembra 2002 v Starej Ľubovni
Nitra, 2002

ISBN 80-8069-070-7


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Agrieduca

Poradenstvo v semenárstve rastín


AGRIEDUCA - informačný systém pre vzdelávanie a poradenstvo
Nitra, 2001

ISBN 80-7137-885-2

  
Index Plantarum

Index Plantarum


Katalóg uchovávaných druhov rastlín v zbierkach Botanickej záhrady SPU v Nitre
Nitra, 2002

ISBN 80-8069-213-0


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo 1

Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku


Zborník z 1. odborného seminára konaného dňa 29. októbra 1996 v Trebišove
Nitra, 2002

ISBN 80-8069-042-1


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Tokajské vinohradníctvo 2

Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku


Zborník referátov z 2. odborného seminára konaného dňa 25. októbra 2001 v Trebišove
Nitra, 2002

ISBN 80-8069-063-4


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Tokajské víno a jeho tajomstvá

Tokajské víno a jeho tajomstvá


Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo v slovenskej časti Zemplína
Nitra, 2002

ISBN 80-8069-044-8


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Kosatce

Kosatce kvitnúce v záhrade


Zborník z konventu a medzinárodného seminára zameraného na problematiku kosatcov a ich využitia v záhradníckej praxi
Nitra, 2003

ISBN 80-8069-192-4


Elektronická kópia článku Elektronická kópia    Bibliografická databáza SlPK Bibliografická databáza SlPK
  
Učebné texty

Učebné texty vydávané v edícii "Ochrana biodiverzity"Nitra, 1998 - 2003 
Hore