Evidencia publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov

Prevádzka týchto stránok bola ukončená, aktuálne informácie sú publikované na adrese: http://www.slpk.sk/epca/

Vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Plný text vyhlášky vrátane príloh 1-4:
Príloha 1 - Kategórie publikačnej činnosti
Príloha 2 - Kategórie umeleckej činnosti
Príloha 3 - Kategórie ohlasov
Príloha 4 - Charakteristika vybraných pojmov
Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry
Evidencia publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na SPU v Nitre
Smernica č. 46/2013 o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Kódy pracovísk
Metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR pre rok vykazovania 2013
Postup evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na SPU
Databáza publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov SPU v Nitre (súčasť Bibliografickej databázy SlPK)
Odovzdávanie podkladov pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov
Odovzdávanie podkladov v tlačenej forme
Odovzdávanie podkladov online
Odovzdávanie podkladov pre evidenciu ohlasov
Kontakty
Výstupy publikačnej činnosti a ohlasov
Výstupy publikačnej činnosti a ohlasov výstupy (databáza) (Pomoc -- Výstup autor) / (Pomoc -- Výstup pracovisko)
Prehľady publikačnej činnosti - objednávka
Prehľady ohlasov - objednávka
Prehľady publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov SPU v Nitre od roku 2004
Databázy súvisiace s evidenciou publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov
Centrálny register evidencie publikačnej a umeleckej činnosti
Current Contents Connect
Web of Science
Journal Citation reports
Scopus
Hodnotenie časopisov
Karentované časopisy
Časopisy registrované vo Web of Science
Časopisy registrované v databáze Scopus

© Slpk 2005-12-13, posledná úprava 2013-08-15