Späť

Registrácia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnacov SPU v Nitre   

Prehľady publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre za r. 2004 - 2011 (EPCA) a umeleckej činnosti za r. 2010 (EUCA)


EUCA
Slovenská poľnohospodárska univerzita — 2010
Slovenská poľnohospodárska univerzita — 2011

 
EPCA 2011
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2011
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehľad) - rok 2011
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehľad) - rok 2011
Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehľad) - rok 2011
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehľad) - rok 2011
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehľad) - rok 2011
Technická fakulta (celkový prehľad) - rok 2011

EPCA 2004-2010
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Slovenska polnohospodarska univerzita (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2009
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2008
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2007
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2006
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2005
Slovenská poľnohospodárska univerzita (celkový prehľad) - rok 2004

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2010( do 31.10.2010)
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2009
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2008
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2007
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2006
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2005
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) - rok 2004

Fakulta biotechnológie a potravinárstva (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2009
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2008
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2007
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2006
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2005
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) - rok 2004

Fakulta ekonomiky a manažmentu (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2009
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2008
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2007
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2006
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2005
Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) - rok 2004

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2009
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2008
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2007
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2006
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2005
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) - rok 2004

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2009
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2008
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2007
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2006
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2005
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) - rok 2004

Technická fakulta (celkový prehlad) - rok 2010 (do 31.03.2011)
Technická fakulta (TF) - rok 2010 (do 31.10.2010)
Technická fakulta (TF) - rok 2009
Technická fakulta (TF) - rok 2008
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2007
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2006
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2005
Mechanizačná fakulta (MF) - rok 2004