MVS - dokument z fondu SlPK. Len pre inštitúcie

Objednávku vyplňte bez diakritiky


INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI

Inštitúcia:  
Adresa:  
Telefón:  
E-mail:  
Číslo žiadanky:  INFORMÁCIE O DOKUMENTE

KNIHA

Autor(i):  
Názov:  
Miesto a rok vydania:  
ISBN:  


ČLÁNOK Z ČASOPISU, ZBORNÍKA, KAPITOLA Z KNIHY

Názov časopisu, zborníka, knihy:  
Ročník, rok, číslo, strany:  
Miesto vydania:  
Autor(i) článku:  
Názov článku:  
ISSN, ISBN:  Výstup:   poštou   osobne   e-mail (len pri článkoch)
Naša požiadavka je aktuálna do:  
Poznámky:  

Hore na začiatok stránky


© Slpk 18.12.2000