ivko - Logo

ivko - Informačné vzdelávanie v kocke

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

 

O informáciách a práci s informáciami

V tomto bloku nájdete:

Rady a odporúčania týkajúce sa stratégie vyhľadávania informácií, spôsobov akým vyhľadávať, kde vyhľadávať, ako vyhľadané informácie spracovať, selektovať a ďalej použiť.
 
O texte a práci s textom

V tomto bloku nájdete:

Rady a odporúčania týkajúce sa spracovania textu, formálnych aspektov tvorby odborného textu, štandardov aj zvykových pravidiel, bližšie sa zastavíme pri spracovaní špecifických častí dokumentov ako sú grafika, rôzne grafy a schémy a podobne.
 
O nástrojoch a aplikáciách

V tomto bloku nájdete:

Krátky prehľad nástrojov a aplikácií, ktoré možno využívať pri spracovaní rôznych typov dát a vytváraní dokumentov - od rôznych kancelárskych balíkov, cez grafické editory, až po špecializované nástroje na spracovanie štatistických výstupov. Predstavíme si prostredie desktop publishingu a jeho možnosti.
 
Vedecké publikovanie

V tomto bloku nájdete:

Čiastočne to, čo ponúkajú predchádzajúce bloky vo všeobecnej rovine, avšak použité v kontexte vedeckého publikovania, ako aj špecificky spracované témy, ktoré by mohli byť nápomocné pri pochopení podstaty a aktuálnych trendov v oblasti vedeckej komunikácie (definície, praktické návody, príklady, terminológiu a pod.).
Galéria nástrojov pre vedecké publikovanie k prednáške 23. novembra 2017.
Záverečné práce, prezentácia k prednáške 28. februára 2018 na TF.
 

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Posledná aktualizácia: 2018-02-28

Valid HTML 4.01 Transitional