Slovenské a české vedecké a odborné časopisy indexované v medzinárodných databázach Current Contents - aktualizované 05.09.2007

 
ilustračný obrázok
 
  Acta Physica Slovaca  
SK
0323-0465
 
  Acta Virologica  
SK
0001-723X
 
  Acta Veterinaria (Brno)  
CZ
0001-7213
 
  Biologia  
SK
0006-3088
 
  Bilogia Plantarum  
CZ
0006-3134
 
  Ceramics-Silikaty  
CZ
0862-5468
 
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications  
CZ
0010-0765
 
  Computing and Informatics  
SK
1335-9150
 
  Česká literatura  
CZ
0009-0468
 
  Československá psychologie  
CZ
0009-062X
 
  Chemické listy  
CZ
0009-2770
 
  Czech Journal of Animal Science  
CZ
1212-1819
 
  Czech Journal of Food Sciences  
CZ
1212-1800
 
  Ekonomický časopis  
SK
0013-3035
 
  European Journal of Enthomology  
CZ
1210-5759
 
  Filosofický časopis  
CZ
0015-1831
 
  Filozofia  
SK
0046-385X
 
  Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  
CZ
0015-1920
 
  Folia microbiologica  
CZ
0015-5632
 
  Folia parasitologica  
CZ
0015-5683
 
  Folia Zoologica  
CZ
0139-7893
 
  General Physiology and Biophysics  
SK
0231-5882
 
  Geologica carpathica  
SK
1335-0552
 
  Historický časopis    
 
SK
0018-2575
 
  Kovové materiály-Metallic Materials  
SK
0023-432X
 
  Neoplasma  
SK
0028-2685
 
  Physiological Research  
CZ
0862-8408
 
  Photosynthetica  
CZ
0300-3604
 
  Politická ekonomie  
CZ
0032-3233
 
  Preslia  
CZ
0032-7786
 
  Sociológia  
SK
0049-1225
 
  Sociologický časopis-Czech Sociological Review  
CZ
0038-0288
 
  Studia Psychologica  
SK
0039-3320
 
  Veterinární medicína  
CZ
0375-8427
 
2007-09-05    e-mail Spracoval - Ľubica Jedličková