Elena Tarábková

Prieniky a premenny

Výstava kresieb a malieb

V priestoroch Univerzálnej šturdovne SlPK na Štúrovej 51 ponúka knižnica v mesiaci máj, v podobe výberu nikoľkých prác, možnosť oboznámiť sa s tvorbou E. Tarábkovej.

Na výstave Prieniky a premeny prezentujeme okrem výberu ilustrácií z dvoch vedeckých kníh prof. Petra Libu Prieniky do literatúry a kultúry (2009) a Stimuly kresťanskej kultúry (2010) aj kresby z cyklu Nekonečno (2009), Premeny (1997) a dvoch malieb akrylom Spozorovanie I., II.

Galerijná pedagogička Nitrianskej galérie Mgr. Elena Tarábková pôsobila trinásť rokov ako výtvarná pedagogička na pôde Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre. V roku 1995 skončila Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave odbor Ručné a výtvarné spracovanie textílií. Je absolventkou magisterského štúdia aprobácie psychológia – výtvarná výchova PF UKF v Nitre. Vo výtvarných ateliéroch v maliarskej tvorbe bola vedená svetoznámym surrealistickým maliarom prof. Karolom Baronom, v textilnej tvorbe akad. mal. Danielom Szalaiom a v sochárskej tvorbe akad. soch. Viliamom Loviškom. Okrem pedagogickej činnosti a vzdelávaniu detí s rôznymi formami postihnutia sa v oblasti výtvarného umenia venuje vlastnej výtvarnej tvorbe (kresba, maľba, keramika, ľudové textilné techniky). Vystavovala na 22 skupinových výstavách (Bratislava, Nitra, Žilina), ilustrovala knihy Prieniky do literatúry a kultúry (2009), Stimuly kresťanskej kultúry (2010). V Nitrianskej galérii v Nitre realizovala autorské vzdelávacie programy Priestor pre priestor (2009), Priestor pre vizuálne ilúzie (2010), Tvoriť môže každý (2009  2015), Výtvarné spomienky / Spomienka na Karola Barona (2009), Čas umenia (2009, 2010, 2011), Zrkadlá čiar (2010), V stopách Cyrila a Metoda (2012), Sececia I.–III. (2012, 2013, 2014) ako kurátorka pripravila samostatné výstavy Spomienka na Karola Barona (2009) a Čiary básne / Ilustrácie kníh poézie Jozefa Leikerta (2010, autori ilustrácií: Katarína Caková, Miroslav Cipár, Karol Felix, Stanislav Harangozó, Vincent Hložník, Ľudovít Hološka, Stanislav Horný, Věruna Melčáková-Juneková, Miloš Kopták, Andrej Mazúr, Karol Ondreička, Bogdan Pančišin, Vladimír Petrík, Igor Rumanský, Ivan Schurmann, Katarína Slaninková, Georgi Stojanov, Otto Szabó, Helena Štolfová, Alexej Vojtášek). Pripravila didaktické výstavy diel zo zbierkového fondu Nitrianskej galérie Zviera (2011), Epopeja solúnskych bratov (2012), Svet rozprávok a príbehov (2013), Vtáky a hmyz (2013), Odev a šperk (2014), Ozdoby architektúry (2014), Svet koní (2015) je spoluautorkou vzdelávacích programov Umenie hrou II (2008), Týždeň Nitrianskej galérie (2009 – 2015), Prázdninové maľovanie (2009 – 2014).

V roku 2010 získala pre Nitriansku galériu cenu (1. miesto v kategórii) mesta Nitra v súťaži „Nitra bez bariér“ za vzdelávací projekt „Tvoriť môže každý“ realizovaný v rokoch 2009 a 2010.