"Knižnice pre všetkých"

Logo TSK

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

23.03. - 27.03.2015


 
 

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2015 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.

Je tu už 16. ročník podujatia, do ktorého sa Slovenská poľnohospodárska knižnica aktívne zapája už od začiatku. Na tohtoročný týždeň pripravila viaceré podujatia, ktorých cieľom je vytvárať povedomie a pozitívny obraz knižnice nielen medzi zamestnancami a študentmi univerzity, ale medzi širokou skupinou možných používateľov. Ako verejná knižnica ponúka svoje služby verejnosti už 15 ročným žiakom či študentom stredných škôl, ako vedecká knižnica poskytuje kvalitné informačné zázemie orientované najmä (avšak nie len) na oblasť pôdohospodárstva a príbuzných oblastí.

 

Okrem iného v rámci Týždňa slovenských knižníc od utorku do štvrtku (23.3. – 26.3.2015) pripravila Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v spolupráci s kolegami z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre zaujímavú ponuku výpožičiek. Tradične sa do spoločnných aktivít zapojili aj Univerzitná knižnica UKF a Agroinštitút, š.p. Nitra.

Ako sprievodné podujatie SlPK v spolupráci s Agroinštitútom, š. p. Nitra pripravila výstavku publikácií FAO. Knižnica Agroinštitútu, š. p. Nitra ako Depozitná knižnica Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO je špecializované knižnično-informačné pracovisko Agroinštitútu Nitra so zameraním na výživu, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

V priestoroch Univerzálnej študovne na Štúrovej 51 predstavuje svoju produkciu aj vydavateľstvo Profi Press .

Pozvánka na naše podujatia na celý týždeň (PNG)

 

Naše priestory fotoobjektívom

Čitáreň   Výpožičný pult/katalógy   Univerzálna študovňa (Voľný výber)   Univerzálna študovňa (Študovňa ekonomickej literatúry)

Batôžtek kníh na cestu...   Priestory SlPK   Priestory SlPK
Predzvesť jari...   Výstavka publikácií Profi Press, s. r. o.   Výstavka publikácií Profi Press, s. r. o.
Rebrík poznania   Rebrík poznania   

 

Tešíme sa na stretnutia v knižnici.

 

TSK 2015