"Knižnice pre všetkých"

Logo TSK

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

22.03. - 28.03.2010


 

 
 •  22. 3. Pondelok
  Deň vody
 •  23. 3. Utorok
  Deň otvorených dverí
 •  24. 3. Streda
  Deň dobrých rád
 •  25. 3. Štvrtok
  Deň kníh
 •  26. 3. Piatok
  Deň s elektronickými informačnými zdrojmi

  Deň vody - malé pripomenutie Svetového dňa vody organizované v spolupráci s Agroinštitútom Nitra. (Vstupná hala knižnice, Štúrova ul.)
  Deň otvorených dverí – študovne a sklady budú prístupné každému.
  Deň dobrých rád – poradenstvo určené študentom, ktorí pracujú na bakalárskych alebo diplomových prácach. V rámci neho si môžu študenti dať skontrolovať, či správne citujú a uvádzajú použitú literatúru a získať zopár rád, ako sa vyhnúť podozreniam z plagiátorstva. Nie je potrebná žiadna registrácia, stačí prísť do knižnice. (Univerzálna študovňa, Štúrova ul.) Prípadné otázky možno adresovať aj na slpk@uniag.sk.
  Deň kníh - otvorenie podujatia „Ako sme publikovali v roku 2009“ – výstava publikácií vydaných pracovníkmi SPU v Nitre v roku 2009. (Študovňa periodík, Tr. A. Hlinku)
  Deň s elektronickými informačnými zdrojmi – cyklus prezentácií plnotextových a bibliografických databáz pre skupiny a jednotlivcov. Záujemcovia sa môžu vopred prihlásiť na slpk@uniag.sk, alebo prísť v určených hodinách (9.00, 11.00, 13.00 a 15.00) do knižnice. (Univerzálna študovňa, Štúrova ul.)

  V rámci TSK sa budú môcť noví čitatelia bezplatne zaregistrovať v knižnici, bezplatné bude aj predĺženie registrácie na rok 2010


  Tešíme sa na Vašu návštevu.