"Knižnice pre všetkých"

Logo TSK

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

28.03. - 01.04.2011


 

 
 •  28.3.2011 — Pondelok
  Modrý pondelok
 •  29.3.2011 — Utorok
  Deň otvorených dverí
 •  30.3.2011 — Streda
  Deň dobrých rád
 •  31.3.2011 — Štvrtok
  Deň kníh
 •   1.4.2011 — Piatok
  Deň s elektronickými informačnými zdrojmi

  Modrý pondelok
  - možnosť bezplatného zápisu a predĺženia registrácie,
  - odpustenie sankčných poplatkov za upomienky.
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova ul. 51, Študovňa periodík a učebnicovej literatúry, Trieda A. Hlinku 2

  Deň otvorených dverí
  – študovne a sklady budú prístupné každému.
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova ul. 51

  Deň dobrých rád
  – celodenné konzultácie k správnemu citovaniu a vyhľadávaniu literatúry do bakalárskych a diplomových prác.
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova ul. 51, Študovňa periodík a učebnicovej literatúry, Trieda A. Hlinku 2

  Deň kníh
  - zahájenie výstavy "Dary našej knižnici" prezentácia kníh získaných darom od jednotlivcov aj inštitúcií v roku 2010, ktorá potrvá do 8. 4. 2011.
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova ul. 51 - Univerzálna študovňa

  Deň s elektronickými informačnými zdrojmi
  – celodenné konzultácie najmä pre externých študentov – pomoc pri vyhľadávaní literatúry k diplomovým, seminárnym a iným odborným prácam.
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova ul. 51, Študovňa periodík a učebnicovej literatúry, Trieda A. Hlinku 2

  Sprievodná akcia: Agroinštitút, š. p. Nitra - Prezentácia kníh depozitnej knižnice FAO a informačného strediska EÚ
  Študovňa periodík a učebnicovej literatúry na Tr. A. Hlinku -- FAO UN a depozitná knižnica FAO  Tešíme sa na Vašu návštevu.