"Knižnice pre všetkých"

Logo TSK

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

26.03. - 01.04.2012


 

Týždeň slovenských knižníc je každoročnou aktivitou, ktorú knižnice robia pre svoje lepšie zviditeľnenie. Slovenská poľnohospodárska knižnica sa do nej aktívne zapája a na tohtoročný týždeň pripravila viaceré podujatia, ktorých cieľom je vytvárať povedomie a pozitívny obraz knižnice nielen medzi zamestnancami a študentmi univerzity, ale medzi širokou skupinou možných používateľov. Ako verejná knižnica ponúka svoje služby verejnosti už 15 ročným žiakom či študentom stredných škôl, ako vedecká knižnica poskytuje kvalitné informačné zázemie orientované najmä (avšak nie len) na oblasť pôdohospodárstva.

Týždeň bude štartovacím obdobím kampane Knižnica je tu aj pre Vás, ktorou sa knižnica rôznymi formami (letáky, webové prezentácie a pod.) bude snažiť osloviť tých študentov, ktorí nevyužívajú jej služby.

Odpustenie sankčných poplatkov (najmä pokút za neskoré vrátenie kníh) a bezplatná registrácia sú osvedčeným spôsobom z minulých rokov, ako zabezpečiť vrátenie omeškaných výpožičiek a tiež zvýšiť počet nových čitateľov. Každý nevrátený dokument chýba a jeho návrat (aj keď s časovým oneskorením) knižnica privíta.

Dni dobrých rád – počas nich budú môcť študenti, najmä tí, ktorí pracujú na záverečných prácach, konzultovať s pracovníkmi knižnice konkrétne problémy týkajúce sa vyhľadávania literatúry, citovania, dodržiavania autorských práv, používania šablón a pod. Záujemcovia sa so svojimi otázkami môžu obrátiť osobne na konzultantky v Univerzálnej študovni, alebo na tel. číslach 037/641 5038 a 641 5045 (kl. 5038, 5045).

Burza kníh bude zameraná najmä na zamestnancov, ale aj študentov. Ľubovoľné knihy, vrátane beletrie, bude možné počas týždeň trvajúcej burzy, ktorú organizačne zabezpečia zamestnanci knižnice, ponúknuť na predaj, nepredané knihy príp. aj darovať knižnici. Ak máte knihy (odbornú literatúru aj beletriu), ktoré chcete ponúknuť na predaj (alebo aj darovať), môžete ich priniesť od 21. 3. 2012 do SlPK. Spolu s knihami na predaj prosíme priniesť ich jednoduchý zoznam (minimálne názov) spolu s požadovanou cenou. Pre milovníkov kníh ponúkame možnosť kúpiť si na burze za primerané ceny zaujímavé tituly. Organizačne burzu kníh zabezpečuje Ing. Anastázia Zajacová, ktorá Vám poskytne viac informácií. Kontakt: anastazia.zajacova@uniag.sk, 037/641 5049 alebo kl. 5049.

Učenie v knižnici – ponuka pre pedagógov, aby učitelia v rámci svojich predmetov priviedli študentov do knižnice na špecializované prednášky zamerané na témy ako „Elektronické informačné zdroje (databázy) a možnosti ich využitia“, „Ako správne citovať“, „Mám rešerš a čo s ňou“. Ponuka platí nielen na obdobie TSK, v prípade záujmu možno dohodnúť stretnutie na akýkoľvek iný termín. Viac informácií môže poskytnúť Ing. Ľubica Jedličková, PhD., lubica.jedlickova@uniag.sk. Aktivity sa neobmedzujú iba na prostredie SPU v Nitre, stačí nás iba kontaktovať a dohodnúť sa.

Tešíme sa na stretnutia v knižnici.

SlPK pri SPU SlPK pri SPU SlPK pri SPU SlPK pri SPU