"Knižnice pre všetkých"

Logo TSK

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

18.03. - 22.03.2013


 
 

Týždeň slovenských knižníc je každoročnou aktivitou, ktorú knižnice robia pre svoje lepšie zviditeľnenie. Slovenská poľnohospodárska knižnica sa do nej aktívne zapája a na tohtoročný týždeň pripravila viaceré podujatia, ktorých cieľom je vytvárať povedomie a pozitívny obraz knižnice nielen medzi zamestnancami a študentmi univerzity, ale medzi širokou skupinou možných používateľov. Ako verejná knižnica ponúka svoje služby verejnosti už 15 ročným žiakom či študentom stredných škôl, ako vedecká knižnica poskytuje kvalitné informačné zázemie orientované najmä (avšak nie len) na oblasť pôdohospodárstva.

 

V rámci Týždňa slovenských knižníc ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre možnosť získať bezplatnú registráciu každému, kto privedie okrem seba ďalšieho nového čitateľa (aj jeho registrácia bude bezplatná). Ponúkame tiež bezplatné predĺženie registrácie.

Odpustenie sankčných poplatkov (najmä pokút za neskoré vrátenie kníh). Každý nevrátený dokument chýba a jeho návrat (aj keď s časovým oneskorením) knižnica privíta.

Informačný seminár (nielen) pre doktorandov. Termín: 22.3.2013. Miesto: nová zasadacia miestnosť pod aulou (bývalá študovňa periodík SlPK). Čas: 9:00 - 12:00 h. Program je rozdelený do troch tematických skupín: Publikačná činnosť, elektronické informačné zdroje a spracovanie publikačných výstupov. Viac o programe. Záujemcovia sa môžu registrovať aj online.

Tematické výstavky v priestoroch knižnice (materiály FAO, publikácie Agroinštitútu Nitra, š.p. a pod.)

Učenie v knižnici – pomoc pri písaní záverečných prác v podobe konzultácií k vyhľadávaniu informácií, ich spracovaniu a pod. Konzultantky v študovniach Vám ochotne pomôžu.

 

... a takto sme sa pripravili ...

Tu sme skončili s prípravami, aby sme začali pripravení :-)

 

 

Naše priestory fotoobjektívom

Čitáreň — Výpožičný pult/katalógy — Univerzálna študovňa (Voľný výber) — Univerzálna študovňa (Študovňa ekonomickej literatúry)

 

Tešíme sa na stretnutia v knižnici.

 

SlPK pri SPU SlPK pri SPU SlPK pri SPU SlPK pri SPU