Časopisy   —   Journals

Online publikované vedecké časopisy SPU v Nitre
Online scienfic journals. Publisher: Slovak University of Agriculture in Nitra

Knihy, zborníky   —   Books, Proceedings

Online publikované knižné publikácie a zborníky. Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska v Nitre
Online books & proceedings. Publisher: Slovak University of Agriculture in Nitra

Učebné texty   —   Textbooks

Online publikované študijné materiály (skriptá, učebnice, príručky a pod.). Vydavateľ: SPU v Nitre
Online textbooks. Publisher: Slovak University of Agriculture in Nitra

Odkazy na ďalšie infozdroje (EIZ) nájdete aj v našej poradni...

Valid HTML 4.01 Transitional