Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

Názov/Title: SIT 2010 :: Sieťové a informačné technológie

Typ dokumentu/Document Type: Zborník / Proceedings

ISBN: 978-80-552-0460-4

DOI: http://dx.doi.org/10.15414/2010.9788055204604

Vydavateľ/Publisher: Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2010, 112 p.

Publikované online/Published on-line: 2010-05-20

Jazyk/Language: slo, cze

Zameranie konferencie: Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete. V centre záujmu je aktuálny stav a tendencie univerzitných informačných systémov, problémy a možnosti v rozvoji akademického priestoru.

Description: Information from the field of network and information technology at home and abroad.

Kľúčové slová/Keywords: informačné technológie, počítačové siete, univerzitné informačné systémy, e-vzdelávanie; information technologies, networks, university information systems, e-learning

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Valid HTML 4.01 Transitional