Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

Názov/Title: Animal Physiology 2015. Book of Abstracts. 11th International Scientific Conference, Kežmarské Žľaby, Slovak Republic, June 1-3, 2015

Typ dokumentu/Document Type: Zborník abstraktov / Book of abstracts

ISBN: 978-80-552-1333-0

DOI: http://dx.doi.org/10.15414/2015.9788055213330

Vydavateľ/Publisher: Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2015, 84 p.

Publikované online/Published on-line: 2015-05-27

Jazyk/Language: eng

Úvod: Obsahové zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie vychádza zo záverov predchádzajúcich vedeckých seminárov, ktoré potvrdili, že je užitočné ponúknuť diskusné fórum pre stretnutie pedagógov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk. Cieľom vedeckého seminára je sprostredkovať najnovšie informácie z výskumu v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie zdravej výživy ľudí, bunkovej a molekulovej fyziológie dosiahnuté na jednotlivých pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní prezentovaných pracovísk.

Description: The content of the international scientific conference is based on the conclusions of previous research seminars, which confirmed it is useful to organize a meeting of teachers and researchers from universities and scientific research institutes. The aim of the conference is to provide scientific information on the latest research in the field of animal physiology, physiology of human nutrition, cellular and molecular physiology achieved at individual workplaces, as well as information on scientific research orientation of presented workplaces.

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Valid HTML 4.01 Transitional