Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2148-9 :: Cover

 

Názov/Title: SIT 2019 :: Sieťové a informačné technológie, Nitra -- 13.2.2019. Zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára

Typ dokumentu/Document Type: Zborník / Proceedings

ISBN: 978-80-552-2148-9

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221489

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2020, 103 p.

Publikované online/Published on-line: 2020-03-30

Jazyk/Language: slo, cze

Zameranie konferencie: Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete. V centre záujmu je aktuálny stav a tendencie univerzitných informačných systémov, problémy a možnosti v rozvoji akademického priestoru.

Description: Information from the field of network and information technology at home and abroad.

Kľúčové slová/Keywords: informačné technológie, počítačové siete, univerzitné informačné systémy, e-vzdelávanie, informačná bezpečnosť, digitálne knižnice, otvorené vzdelávanie, informačné vzdelávanie; information technologies, networks, university information systems, e-learning, information security, digital libraries, open learning, information learning

Práva/Rights: Creative CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0).

Valid HTML 4.01 Transitional