Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2306-3 :: Cover

Názov/Title: Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

Autori/Authors: Danka Moravčíková, Martina Hanová, Eva Pechočiaková Svitačová

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia/Scientific Monograph

ISBN: 978-80-552-2317-9

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223179

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2021, 160

Publikované online/Published on-line: 2021-03-18

Jazyk/Language: slo

Popis: Vedecká monografia je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje kontext predmetnej problematiky z teoretického a praktického hľadiska. Zaoberá sa témami nového globálneho ekonomického a spoločenského prostredia a s tým súvisiacich zmien na trhu práce. V centre záujmu je motivácia pre sebazamestnávanie a potreba zodpovednosti. Druhá kapitola sa venuje kľúčovým teoretickým východiskám ekonomickej a rurálnej sociológie. Tretia kapitola interpretuje výsledky analyzovaných dát, najmä v kontexte skúseností mladých ľudí s podnikateľskými aktivitami aj ako farmárov, vrátane sebareflexie pripravenosti pre podnikanie. Záverečná časť publikácie sa zameriava na etické a environmentálne dimenzie podnikania v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a udržateľného poľnohospodárstva.

Kľúčové slová/Keywords: sebazamestnávanie, agropodnikanie, mladí ľudia, udržateľné poľnohospodárstvo, ekonomická sociológia, rurálna sociológia, Slovensko

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional