Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2328-5 :: Cover

Názov: XXVI.Vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Recenzovaný zborník abstraktov

Editor: Marek Kovár

Typ dokumentu: Zborník abstraktov

ISBN: 978-80-552-2328-5

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany: 2021, 55 s.

Publikované online: 2021-04-21

Jazyk: slo

Popis/Description: Vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre patrí medzi tradičné podujatia fakulty organizované v rámci Nitrianskych univerzitných dní (NUD). Táto tradícia má viac ako 50 ročnú históriu a začala sa písať ešte ako Študentská vysokoškolská odborná činnosť (ŠVOČ). Zámerom je výraznejšie posilniť prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe v oblasti poľnohospodárskych, biologických a prírodných vied.

Kľúčové slová/Keywords: vedecké konferencie študentov, poľnohospodárske vedy, biologické vedy, zborníky abstraktov

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivs 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional