Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-1-7 :: Cover

Názov/Title: Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 13. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie“, konanej 2. novembra 2019 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 13. ISBN 978-80-973463-1-7. Trebišov, 2019. Zborník č. 13

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-1-7

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2021

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 13. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie“ je prierezovo orientovaný na oblasť využiteľnosti vybraných druhov, odrôd úžitkových i okrasných rastlín, drevín, ktorých jednotlivé nadzemné časti, predstavujú významnú súčasť v potrebách spotrebiteľskej oblasti v apeláciách hlavne pre domácich užívateľov. Súčasne je zameraný na príkladovo orientované možnosti, alternatívy zužitkovania jednotlivých multiúčelových rastlinných zástupcov pre aplikovateľnosť začleňovania v pestovateľských, sadovníckych variáciách komponovaných ako úžitkovo-okrasné vegetačné štruktúry pre privátnu ako i verejnú sféru.

Kľúčové slová/Keywords: úžitkové záhradníctvo, konferencie; gardening, conferences

Valid HTML 4.01 Transitional