Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-2-4 :: Cover

Názov/Title: Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 14. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra“, konanej 9. novembra 2019 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 14.

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-2-4

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník zo 14. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra“ je výberovo zameraný na významovosť pestovania niektorých tradičných i menej rozšírených druhov ovocných rastlín predovšetkým v privátnych pestovateľských podmienkach s apeláciou na špecifickú efektivitu aplikovateľnosti, spracovania ovocných plodov najmä v podmienkach domácej spracovateľskej sféry. Súčasne selektívne sa poukazuje a zdôrazňuje na zastúpenie a účinky výberových biologicky hodnotných zložiek v ovocných plodoch niektorých druhov vo vzťahu k organizmu spotrebiteľov. Obsahovo taktiež nadväzuje na niektoré aspekty z vinohradníctva, vinárstva ako súčasť zabezpečovania tradičných vinárskych produktov a na výberové vinárskej oblasti a obce , ktoré patria k významným súčastiam udržiavania, rozvoja okrem iného i cestovného ruchu, a to i v regiónoch Európy.

Kľúčové slová/Keywords: úžitkové záhrady, vihodradníctvo, spotrebitelia, konferencie; utility gardens, viticulture, conferences

Valid HTML 4.01 Transitional