Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-3-1 :: Cover

Názov/Title: Význam rastlinných silíc a možnosti ich využívania v súčasnom spotrebiteľskom prostredí. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 15. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Význam rastlinných silíc a možnosti ich využívania v súčasnom spotrebiteľskom prostredí“, konanej 23. novembra 2019 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 15

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-3-1

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 15. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Význam rastlinných silíc a možnosti ich využívania v súčasnom spotrebiteľskom prostredí“ je selektívne orientovaný na oblasť významovosti a využiteľnosti rastlinných silíc, pričom vo väčšom rozsahu je problematika venovaná obsahovým zložkám silíc predovšetkým úžitkových druhov rastlín a flexibilite ich možnosti efektívneho aplikovania v rôznych oblastiach spotrebiteľskej sféry. Zároveň v prioritách poukazuje na alternatívy a dôležitosť venovania pozornosti práve jednotlivým biologicky hodnotným zložkám rastlinných silíc z hľadiska ich liečivých, antimikrobiálnych účinkov, ako i špecifík antioxidačnej aktivity.

Kľúčové slová/Keywords: rastlinné silice, používanie, spotrebiteľské prostredie, konferencie; plant essential oils, consumer environment, conferences

Valid HTML 4.01 Transitional