Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-5-5 :: Cover

Názov/Title: Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 17. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“, konanej 1. februára 2020 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 17

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-5-5

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Jazyk/Language: eng, slo

Abstrakt/Abstract: Zborník zo 17. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice a špecifické obsahové zložky jednotlivých druhov vegetácie ako významná súčasť v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia“ je selektívne zameraný na významovosť spektra rastlinných zdrojov ako prírodných komponentov využívaných v rôznych spotrebiteľských účeloch. Zámerom je sprostredkovávať a prinášať vedecké a praktické poznatky o dôležitosti, funkciách obsahových zložiek jednotlivých druhov vegetácie so zdôraznením na opodstatnenosť pozitívnych vplyvom rastlinných silíc v efektívnosti zužitkovávania nielen v hlavných oblastiach produkčného priemyslu, ale i služieb a v potrebách domácností. Cielene sa zároveň zameriava na špecifické poznatky zastúpenia niektorých hlavných i vedľajších biologicky hodnotných látok, a to nielen rastlinných silíc, ktoré súborne i jednotlivo sú pozitívnymi súčasťami vo využiteľnosti pre ich multifunkcionálne úžitkové efekty a vplyvy s poukazovaním práve na dôležitosť antimykotickú, antibakteriálnu, antivírusovú, ale i terapeutickú a ďalšie, ktoré sú v súčasnom prostredí moderného spôsobu využívania prírodných látok predurčené na alternatívy ďalších spôsobov ich aplikovania v potrebách širokej populácii spracovateľov a užívateľov.

Kľúčové slová/Keywords: rastlinné silice, používanie, konferencie; plant essential oils, utilization, conferences

Prístup k plnému textu iba na čítanie pre registrovaných (prihlásených) používateľov SlPK :: Bibliografická databáza SlPK

Valid HTML 4.01 Transitional