Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-7-9 :: Cover

Názov/Title: Rastlinné zdroje – potenciál ich biologicky aktívnych zložiek, spektrum účinkov a využiteľnosť v spotrebiteľskej sfére. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 19. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné zdroje – potenciál ich biologicky aktívnych zložiek, spektrum účinkov a využiteľnosť v spotrebiteľskej sfére“, konanej 22. júla 2020 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 19

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-7-9

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Jazyk/Language: eng, slo

Abstrakt/Abstract: Zborník z 19. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné zdroje – potenciál ich biologicky aktívnych zložiek, spektrum účinkov a využiteľnosť v spotrebiteľskej sfére“ je selektívne zameraný na významovosť niektorých rastlinný zdrojov vzhľadom na ich významné obsahové biologické látky v širokom spektre spotrebiteľského prostredia. Súčasne špecifikuje reálnu využiteľnosť a potenciál zhodnocovania jednotlivých druhov rastlinných organizmov v apeláciách na ich účinky so zdôrazňovaním antimikrobiálneho, antioxidačného pôsobenia a možností, alternatív v spôsoboch ich efektívneho spracovávania a uplatniteľnosti pre zámery jednotlivých skupín užívateľov.

Kľúčové slová/Keywords: rastlinné zdroje, biologicky aktívne zložky, konferencie; plant resources, biological active compounds, conferences

<

Valid HTML 4.01 Transitional