Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-9-3 :: Cover

Názov/Title: Využívanie zdrojov rastlinného pôvodu v rôznych oblastiach spotreby. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 21. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Využívanie zdrojov rastlinného pôvodu v rôznych oblastiach spotreby“, konanej 16. januára 2021

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-9-3

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2021

Jazyk/Language: slo, cze, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 21. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Využívanie zdrojov rastlinného pôvodu v rôznych oblastiach spotreby“ zahŕňa selektívne poznatky z oblasti vedy, výskumu a z praxe zameraných pre využiteľnosť rastlinných organizmov v rôznorodých potrebách spotrebiteľskej sféry. Súčasne poukazuje na špecifické - biologicky hodnotné obsahové zložky jednotlivých rastlinných reprezentantov, ich významovosť, účinky a využiteľnosť, ktoré sú súčasťou pre zámery uplatňovania v tej – ktorej oblasti potrieb spracovateľov a užívateľov.

Kľúčové slová/Keywords: rastlinné zdroje, používanie, konferencie; plant resources, utilization, conferences

Chránený súbor. Pre prístup k plnému textu dokumentu je potrebné vyžiadanie prístupových údajov od editora :: kacaniova.miroslava@gmail.com

Protected file. Get access :: kacaniova.miroslava@gmail.com

Valid HTML 4.01 Transitional