Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-99998-04-0 :: Cover

Názov/Title: Rastlinné silice, významné obsahové zložky jednotlivých rastlinných zdrojov a k ich rôznorodému využívaniu. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 26. konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice, významné obsahové zložky jednotlivých rastlinných zdrojov a k ich rôznorodému využívaniu“, konanej 9. septembra 2021. Zborník č. 26

Autori/Authors: Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová, Marián Sudzina (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-99998-04-0

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2022

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 26. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné silice, významné obsahové zložky jednotlivých rastlinných zdrojov a k ich rôznorodému využívaniu“ predstavuje selektívny prehľad o niektorých hodnotných rastlinných zdrojoch pre významovosť využívania cenných obsahových zložiek, v špecifikácií pre silice a ich multiúčlového využívania v rôznych spotrebiteľských oblastiach. Zameriava s taktiež na možnosti pestovateľského začleňovania určitých rastlinných reprezentantov i v podmienkach záhradkárskych osád, v podmienkach prídomových záhrad a súčasného zužitkovávania okrem iného i pre ich biologicky významné účinky na organizmus užívateľov. Súčasne sa prierezovo poukazuje na poznatky z vedy, výskumu a praxe o význame, vlastnostiach, či o jednotlivých účinkoch rastlinných silíc, biologicky významných obsahových komponentov rastlín a alternatívne sa zdôrazňuje ich aplikovateľnosť taktiež pre širokú skupinu domácich užívateľov.

Valid HTML 4.01 Transitional