Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2489-3 :: Cover

Názov/Title: Vybrané kapitoly z pracovného práva

Autori/Authors: Kristián Čechmánek, Jana Ďurkovičová

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2489-3

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2022, 90 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-04-24

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Práca nie je len symbolom a všadeprítomným kultúrnym ornamentom, ale aj nevyhnutným prvkom evolúcie spoločnosti a vzniku štátu. Práve práca, jej zdokonaľovanie a deľba patria k významným prvkom formovania sveta takého aký ho dnes poznáme a zjavne to nebude inak ani v budúcnosti, keďže práca a jej výkon si berie stále viac pozornosti aj v súvislosti s nastávajúcou priemyselnou revolúciou spojenou s robotizáciou výroby, či racionalizáciou práce formou skráteného pracovného týždňa, prácou na doma v období pandémie, či neustále sa meniacim pracovným podmienkam a ich štandardom. Skriptum je určené všetkým študijným odborom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako aj všetkým tým, ktorí majú záujem o štúdium pracovného práva. Veríme, že v ňom študenti nájdu nielen učebnú literatúru, ale aj praktickú pomôcku pri riešení každodenných úskalí na trhu práce.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional