Acta fytotechnica et zootechnica, 4, 2001, č. 1

Tatiana ŠTEVLÍKOVÁ, Beáta DOBOŠOVÁ, Jana VJATRÁKOVÁ, Soňa JAVOREKOVÁ
Transformácia dusíka v pôde s alternatívnym obhospodarovaním....1

Iveta ILAVSKÁ, Daniel RATAJ, Norbert GÁBORČÍK, Ľubomír GONDA
Vplyv minerálneho hnojenia na niektoré parametre rastovo-produkčného procesu....5

Eva CANDRÁKOVÁ, Ján BAKUĽA
Vplyv hnojenia dusíkom na morfologické znaky, úrodotvorné prvky a úrody semena ľanu siateho....9

Daniel BÍRO, Marko HALO, Klára VAVRIŠINOVÁ, Peter STRAPÁK, Ondrej DEBRECÉNI
Využitie vedľajších fermentačných produktov melasy ako silážnej prísady....13

Peter POPELKA, Jozef NAGY, Rudolf CABADAJ, Jaroslav HAJURKA, Pavel POPELKA, Slavomír MARCINČÁK
Hodnotenie mlieka mastitídnych dojníc pred a po ukončení liečby....17

Ivan PAŠKA, Juraj MLYNEK, Mária BULLOVÁ, Stanislav ELIÁŠ
Využitie kotercov KNOP pre dojčiace prasnice....22

Peter ONDRIŠÍK, Ján NOSKOVIČ, Alena RAKOVSKÁ
Vplyv magnezitových emisií na zmeny pH....26Späť