Acta fytotechnica et zootechnica, 3, 2000, č. 3

Katarína HRUBÍKOVÁ, Milan BEŽO, Henrieta KNOBLOCHOVÁ
Epigeneticky indukovaná variabilita morfologických a molekulárnych znakov hrachu siateho (Pisum sativum L.)....57

Khaled Mohamed Abdel RAHMAN
Štúdium embryológie koníka Chrotogonus lugubris Blanchard (Orthoptera, Acridoidea, Pyrgomorphidae). III. Organogenéza....63

Monika VRÁBLOVÁ, Peter TÓTH, Ľudovít CAGÁŇ
Výskyt a bionómia Lixus subtilis Boheman (Coleoptera: Curculionidae) vyvíjajúceho sa na Amaranthus retroflexus L. a Amaranthus caudatus L. na Slovensku....70

Adriana KRÁLIKOVÁ, Alena RAKOVSKÁ, Jaroslav NOSKOVIČ
Syrphidocenózy (Syrphidae, Diptera) niektorých mimoplodinových stanovištných typov nitrianskeho okresu....75

Norbert GÁBORČÍK, Jana MARTINCOVÁ, Ľubomír GONDA
Variabilita hmotnosti koreňového systému niektorých tráv a sortimentu kostravy trsťovitej (Festuca arundinacea Schreb)....83Späť