Acta fytotechnica et zootechnica, 5, 2002, č. 4

Martin HALAJ, Peter HALAJ, Branislav ROHÁČEK, Henrieta ARPÁŠOVÁ
Úžitkovosť a kvalita vajec sliepok v recyklovaných znáškach.... 85
Margita RYBANSKÁ, Jozef BUJKO
Vplyv rovnomernosti telenia na mliekovú úžitkovosť kráv slovenského strakatého plemena.... 92
Dušan MERTIN, Jana HANUSOVÁ, Pavol FĽAK
Plodnosť samíc nutrie riečnej vybraných genotypov vo farmových chovoch Slovenska.... 95
Ľubomír HANZES, Iveta ILAVSKÁ
Floristické zmeny trávneho porastu po jeho obnove.... 100
Ján JANČOVIČ, Ľuboš VOZÁR, Simona PETRÍKOVÁ, Pavol SLAMKA
Vplyv hnojenia na zmeny koreňového systému trávnych porastov.... 104
Roman GÁLIK, Jozef GARLÍK, Pavol MILLY
Produkčná účinnosť kŕmnych zmesí s rozdielnym obsahom dusíkatých látok pri jednofázovom výkrme ošípaných.... 108


Späť na obsahy