Redakčný kolektív


Šéfredaktor

prof.Ing. Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vedecký redaktor

prof.Ing. Ľudovít CAGÁŇ, CSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vedúca redaktorka

Ing. Ľubica ĎUĎÁKOVÁ  (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Redakčná rada

prof.Ing. Rudolf HOLÚBEK, DrSc  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

doc.Ing. Marián BRESTIČ, CSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

prof.Ing. Ľubomír KOVÁČ, DrSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

doc.Ing. Svätoslav HLUCHÝ, PhD.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

doc.Ing. Vladimír PAČUTA, CSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

prof.Ing. Daniel BÍRO, CSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

prof.RNDr. Milan BEŽO, CSc.  (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra)

prof.Ing. Anton KOVÁČIK, DrSc.  (Výskumný ústav rastlinnej výroby, Praha)

prof.MVDr. Dušan MAGIC, CSc.  (Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice)

prof.MVDr. Juraj PIVKO, DrSc.  (Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra)

doc.RNDr. Pavol BIELEK, DrSc.  (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava)

Ing. Pavol JAMRIŠKA, CSc.  (Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany)

Ing. Milan KOVÁČ, DrSc.  (Výskumný ústav potravinársky, Bratislava)

prof.Dr. Tadeusz SZULC  (Poľnohospodárska akadémia, Vratislav, Poľsko)

prof.Dr. Wolfgang NENTWIG  (Univerzita v Berne, Švajčiarsko)

prof. Dr. N. Nabil RIFAI  (Vysoká škola poľnohospodárska, Truro, Kanada)

prof.Dr.Agr. Franco SANTGIORGY  (Univerzita v Miláne, Taliansko)

prof.Dr. Frank M. HONS  (Texaská univerzita, USA)

prof. Dr. Márta BIRKÁS  (Univerzita sv. Štefana, Maďarsko)
Adresa redakcie

Vydavateľské a edičné stredisko SPU v Nitre, Ing. Ľubica Ďuďáková, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. 037/6508 564
Späť