Späť

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnacov SPU v Nitre   

Hodnotenie časopisov
(posledná úprava 2013-08-15)


Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach knižnice: http://www.slpk.uniag.sk/...Karentované časopisy
V zmysle Vyhlášky č. 456 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti karentovaný časopis je vedecký časopis registrovaný a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect.

Current Contents Connect (CCC) je databáza ktorá pozostáva z obsahov vedeckých časopisov a bibliografických záznamov článkov. Jej producentom je vydavateľstvo Thomson Reuters a na SPU v Nitre je dostupná ako súčasť balíka Web of Knlowledge. Prístupk k databáze je financovaný z prostriedkov projektu NISPEZ. Všetky časopisy musia spĺňať prísne kritériá, aby mohli byť zaradené do Web of Knowledge, resp. Current Contents Connect.

Prehľad slovenských karentovaných časopisov poskytuje databáza SciDAP
Ako zistiť, či je časopis karentovaný
Vstup do databázy CCC
Pomoc pre prácu s databázou CCC

Upozornenie! Na to, aby článok z časopisu mohol byť pri registrácii publikačnej činnosti zaradený do kategórie ADC / ADD Vedecké práce v zahraničných / domácich karentovaných časopisoch musí byť spracovaný bibliografický záznam o ňom v databáze CCC t. j. musí byť v databáze vyhľadateľný konkrétny článok, nielen časopis.

Časopisy registrované vo Web of Science
Za časopisy registrované v databáze Web of Science (WoS) sa považujú tie, ktoré sú priebežne a systematicky bibliograficky spracovávané do tejto databázy, t. j. v databáze možno nájsť relatívne kompletné čísla a ročníky časopisu.

WoS je citačná, bibliografická a abstraktová databáza, jeden z najprestížnejších informačných zdrojov. Okrem indexov Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index a Arts and Humanities Index, ktoré sa zameriavajú najmä na časopiseckú produkciu ponúka aj Conference Proceedings a Book Citation Index.

Producentom WoS je vydavateľstvo Thomson Reuters a na SPU v Nitre je databáza dostupná ako súčasť balíka Web of Knlowledge. Prístupk k databáze je financovaný z prostriedkov projektu NISPEZ. Všetky časopisy musia spĺňať prísne kritériá, aby mohli byť zaradené do Web of Knowledge, resp. Web of Science.

Prehľad slovenských časopisov registrovaných v databáze WoS poskytuje databáza SciDAP
Ako zistiť, či je časopis registrovaný v databáze WoS
Vstup do databázy Web of Science (WoS)
Pomoc pre prácu s databázou WoS
Ako môže autor ovplyvniť spracovanie svojich publikácií a ohlasov v databáze WoS

Časopis môže byť zároveň registrovaný vo Web of Science a Current Contents Connect, avšak nie je to všeobecne platné pravidlo.

Upozornenie! Na to, aby článok z časopisu mohol byť pri registrácii publikačnej činnosti zaradený do kategórie ADM / ADN Vedecké práce v zahraničných / domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS musí byť spracovaný bibliografický záznam o ňom v databáze Web of Science, t. j. musí byť v databáze vyhľadateľný konkrétny článok, nielen časopis.

Časopisy registrované v databáze SCOPUS
Za časopisy registrované v databáze Scopus sa považujú tie, ktoré sú priebežne a systematicky bibliograficky spracovávané do tejto databázy, t. j. v databáze možno nájsť relatívne kompletné čísla a ročníky časopisu.

Scopus je bibliografická, abstraktová a citačná databáza vydavateľstva Elsevier. Je súčasťou informačného balíka nazvaného SciVerse, preto sa niekedy databáza uvádza aj ako SciVerse Scopus. Prístupk k databáze je financovaný z prostriedkov projektu NISPEZ.

Pre zaradenie časopisov do databázy Scopus sú stanovené kritériá.

Prehľad slovenských časopisov registrovaných v databáze Scopus poskytuje databáza SciDAP.
Ako zistiť, či je časopis registrovaný v databáze Scopus (Pripravujeme)
Vstup do databázy Scopous
Pomoc pre prácu s databázou Scopus (Pripravujeme)
Ako môže autor ovplyvniť spracovanie svojich publikácií a ohlasov v databáze Scopus (Pripravujeme)

Upozornenie! Na to, aby článok z časopisu mohol byť pri registrácii publikačnej činnosti zaradený do kategórie ADM / ADN Vedecké práce v zahraničných / domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus musí byť spracovaný bibliografický záznam o ňom v databáze Scopus, t. j. musí byť v databáze vyhľadateľný konkrétny článok, nielen časopis.