Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Miroslava Požgajová, Hana Ďúranová, Alica Navrátilová, Anna Trakovická

Názov/Title: Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p5

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 31-37

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Bunkový cyklus každého živého organizmu zahŕňa sériu na seba nadväzujúcich dejov, počas ktorých bunka zdvojnásobí svoj genetický materiál a vzápätí sa rovnomerne rozdelí do dvoch identických dcérskych buniek. Tento proces, nazývaný mitóza, zabezpečuje rast a vývin organizmu. Špecializovaným bunkovým delením je meióza, výsledkom ktorej sú gaméty s haploidným počtom chromozómov, zabezpečujúce sexuálnu reprodukciu. Bezchybný priebeh bunkového cyklu je nevyhnutnou podmienkou zdravého priebehu života, nakoľko chyby v segregácii chromozómov vedú k nerovnomernej distribúcii genetického materiálu, čo môže viesť k nekontrolovateľnému rastu buniek alebo v prípade meiózy, k poškodeniu plodu, prípadne k abortom. Napriek tomu, že štúdiu bunkového cyklu sa venuje veľká pozornosť, mnohé stále zostáva nevysvetlené. V našej publikácii sa budeme venovať metodickému postupu sledovania segregácie chromozómov pomocou fluorescenčnej mikroskopie s flurescenčne označeným druhým chromozómom v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. Výsledkom našej práce je sledovanie bezchybného priebehu bunkového cyklu na modelovom organizme, čo v konečnom dôsledku prispeje k pochopeniu regulácie delenia eukaryotických buniek.

Kľúčové slová/Keywords: mitóza, meióza, fluorescenčná mikroskopia, Schizosaccharomyces pombe

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.