Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2053-6 :: Cover

Názov/Title: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019 [Reviewed scientific papers proceeding of the Research Centre AgroBioTech 2019]

Zostavovatelia/Editors: Veronika Fialková, Jana Bilčíková

Typ dokumentu/Document Type: Recenzovaný zborník vedeckých prác / Book of scientific papers

ISBN: 978-80-552-2053-6 (online)

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 82 s.

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: eng

 

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Články/Papers:

Michal Ďuračka, Július Árvay, Norbert Lukáč, Eva Tvrdá :: In vitro účinok extraktu kôpru voňavého (Anethum graveolens L.) na štruktúru a funkciu bovinných spermií :: doi:10.15414/2019.978805520536.p1
Veronika Valková, Hana Ďúranová, Renáta Lužicová, Jana Bilčíková, Miroslav Habán :: Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami :: doi:10.15414/2019.978805520536.p2
Petra Borotová, Miroslava Požgajová :: Toxicita hliníka a jeho vplyvy na bunkový cyklus :: doi:10.15414/2019.978805520536.p3
Michal Miškeje, Jaroslav Andreji, Július Árvay, Anton Kováčik :: Obsah stopových prvkov v ejakuláte kapra rybničného (Cyprinus carpio) v podmienkach umelého chovu :: doi:10.15414/2019.978805520536.p4
Miroslava Požgajová, Hana Ďúranová, Alica Navrátilová, Anna Trakovická :: Štúdium regulácie priebehu bunkového cyklu pomocou fluorescenčnej mikroskopie v kvasinke Schizosaccharomyces pombe :: doi:10.15414/2019.978805520536.p5
Hana Ďúranová, Miroslava Požgajová, Marta Novotová, Zuzana Kňažická :: Príprava vzoriek z kvasiniek Schizosaccharomyces pombe pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie: Review :: doi:10.15414/2019.978805520536.p6
Katarína Vicianová, Martina Žabková, Lucia Zamiešková, Jana Žiarovská :: Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia :: doi:10.15414/2019.978805520536.p7
Matúš Kyseľ, Jana Žiarovská, Ján Gažo, Katarína Ražná, Mária Labajová, Veronika Lancíková, Veronika Štefúnová, Andrea Hricová :: AFLP a ISSR polymorfizmus láskavca po gama-radiačnej mutácii :: doi:10.15414/2019.978805520536.p8
Veronika Fialková, Jana Bilčíková, Lucia Zamiešková, Jana Žiarovská :: DNA microarray – významný nástroj molekulárnej biológie na sledovanie zmien génovej expresie :: doi:10.15414/2019.978805520536.p9
Lucia Zamiešková, Jana Bilčíková, Jana Žiarovská :: Aeroalergény v podmienkach klimatických zmien :: doi:10.15414/2019.978805520536.p10
Matej Hynšt, Jana Štefániková, Vladimír Vietoris :: Možnosti využitia elektronického panela na hodnotenie kvality potravín :: doi:10.15414/2019.978805520536.p11

Valid HTML 4.01 Transitional