Všeobecná zootechnika pre kynológov

KASARDA Radovan :: Všeobecná zootechnika pre kynológov


O učebnici

Učebnica je tvorená základným textom v rozsahu 266 strán a doplnená prezentáciami a dátami spracovanými v audioformátoch (prednášky, videá).

Obsah

Všetky práva vlastníkov autorských práv sú vyhradené v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

Bez súhlasu autora sú výroba kópií, požičiavanie, vysielanie a verejné používanie časti diela alebo celku zakázané.

Kontakt autor: radovan.kasarda@uniag.sk

Košice, 2017